Tuesday, August 28, 2012

Tags in git


Tag a release

Once one is happy with the code and the build, a given commit can be tagged with a proper release tag::

    $ git checkout release

    # Code changes, fixes, build, tests, etc.
    $ git commit -m"Release candidate complete"

    # To view the latest commit hash:
    $ git log
    commit 2e4a6e1a7cc3bf2298055937ab79f72fb58abf1f
    Author: Marco Massenzio
    Date:   Tue Aug 28 22:49:04 2012 -0700

            Release candidate complete

    # Tag it with the appropriate release number
    git tag -m"Rel. 0.6 RC3" rel_0.6rc3 2e4a6e1a

    # Push the commits to origin:
    $ git push origin release

    # The tag will be kept local to the repository, must be pushed too:
    $ git push origin rel_0.6rc3:refs/tags/rel_0.6rc3

When others pull from the remote origin repo, the tag will be pulled too.

Github

A nice feature of github is that it records the tags separately, and clicking on any of them will
cause a download of a 'clean' working directory into a ZIP file or tarball, reflecting the state of
the project at the exact point when the tagged commit was pushed.

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  cậy!

  Bằng không thì Thiết Bổ Thiên cũng sẽ không bỏ mặc cho một ngoại nhân đảm đương chức vụ Các chủ Bổ Thiên Các như thế. Hơn nữa Thiết Bổ Thiên tuy là người khởi xướng, vậy mà lại không đảm nhiệm bất kì một trọng trách gì, thậm chí là một chức vị lãnh đạo trên danh nghĩa cũng không nốt.

  Đó là bởi vì Thiết Bổ Thiên tin tưởng Thành Tử Ngang.

  Sở Dương tuyệt đối không tin Thiết Bổ Thiên cứ như vậy mà bỏ mặc Bổ Thiên Các. Cho nên sau khi sự việc chấm dứt, thấy Thành Tử Ngang mất hút bóng dáng là Sở Dương đã biết rõ hắn nhất định chạy đến báo cáo cho Thiết Bổ Thiên.

  Dù sao Bổ Thiên Các xảy ra sự kiện thay đổi quyền lực lớn như vậy, nhất định phải lập tức thông báo cho Thiết Bổ Thiên!

  Cho nên Sở Dương liền ung dung vào trong phòng Thành Tử Ngang mà chờ đợi.

  Loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Điều Sở Dương muốn là hoàn toàn khống chế Bổ Thiên Các, chứ không phải là cảnh bên người lúc nào cũng có một người hai mang như thế, cảm giác bất ổn như vậy thật sự là không tốt cho lắm. Nhưng trực tiếp loại trừ Thành Tử Ngang hiển nhiên là không có khả năng, cho nên Sở Dương muốn đem sự đe dọa này áp chế đến mức thấp nhất!

  ReplyDelete